PALIMPSEST

Fyra sentenser om mitt måleri

1. Mina målningar är palimpsester. En palimpsest är en yta på vilken en text har skrivits in och sedan tvättats eller skrapats bort för att lämna plats åt en ny text. Ursprungligen var en palimpsest en inskription på ett dyrbart material som pergament som använts flera gånger, och där spåren av en borttagen text låg kvar. En palimpsest är således ett objekt som har många lager, en yta där kvardröjande spår fylls med nya betydelser i ett nytt lager. På samma sätt är mina bilder palimpsester med betydelser i olika skikt, med minnen av tidigare inskriptioner. Lager läggs på lager och en rispa frigör ett nästan bortglömt minne som omedelbart får en ny roll.  

2. Mitt måleri bygger på kontraster – i temperaturer, valörer, kulörer. Det handlar om vad som händer när en kall färg möter en varm, en utåtriktad möter en avvaktande eller en ljus valör möter en mörk. Det handlar också om vad som händer när en opak yta möter en transparent eller när en kontrollerad möter en slumpmässig. Mitt måleri utgörs av strängt kontrollerade slumpartade händelser. 

3. Linjen spelar också en viktig roll. Den träder fram som en annan röst i bilden, som en teckning som tar sin egen väg ovanpå färgen eller som en rispa som frilägger ett underliggande färgskikt. Linjen kan antingen förtydliga eller motsäga måleriets narrativ, den kan antingen bekräfta eller dementera det som färgen påstår. Ibland förstärker linjen den underliggande färgens budskap, men ibland antyder linjen något annat. Kanske förtäljer den rent av en helt annan berättelse.  

4. Ett bärande tema är tid. Tiden träder fram som en stämning, ett stråk eller reflektion om det flyktiga medium vi alla innefattas i: det förflutna, nuet, framtiden, evig tid. Tidsperspektivet avspeglas ofta i bildens titel: Begynnelse, Tidvis, I samma stund, Först var frånvaron, Forna utsagor.

Ann-Louise Sandahl